نمونه کارهای تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی به عناصر فیزیکی قابل اجرا برای تبلیغات که در تیررس ببنندگان است اطلاق می شود. تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردها، فضاهای تبلیغاتی داخل مترو، بدنه اتوبوس ها و … گونه های مختلفی از تبلیغات محیطی بشمار می روند. یکی از مزیت های فوق العاده تبلیغات محیطی که باعث برتری آن با سایر رسانه های تبلیغاتی دیگر گردیده این است که مخاطب ناگزیر به دیدن آن بوده زیرا نمی تواند چشم خود را از رنگ ها و طرح های اطراف خود بپوشاند.

طراحی تبلیغات محیطی شرکت مهندسی آژمان
طراحی بیلبورد یو[همبرگر واقعی]
طراحی بیلبورد یو[همبرگر واقعی]
طراحی بیلبورد تشریفات آرنا
طراحی بیلبورد یو[همبرگر واقعی]
طراحی بیلبورد شیرینی خلیفه قناد